Competencia Básica: O Pensamento Crítico

 

Uso Smartphones

 

O pensamento crítico é unha das competencias básicas que debe ter cada persoa. É o proceso de analizar e avaliar o pensamento para melloralo, cuestionar e estudar as afirmacións e feitos da vida real para obter as nosas propias.

 

 

O pensamento crítico

Todo o mundo ten os seus propios pensamentos que extrae a partir dos coñecementos e a información que obtén. O pensamento crítico é unha forma de ir un paso máis alá para mellorar ese pensamento a través dunha serie de mecanismos. A partir do tema, problema ou contido a tratar o coñecemento se somete a unha serie de procesos que empregan o coñecemento e a intelixencia para acadar un punto de vista persoal e xustificado sobre o asunto a tratar. ¿En que consisten estes procesos? Sempre dependendo do problema a tratar podemos aplicar unha serie de verbos que nos leven a un exercicio a realizar con ese contido e como melloralo.

  • Investigar, obtendo máis información, dando resposta a preguntas básicas: ¿Quen? ¿Cando? ¿Como? ¿Por que? ...
  • Lembrar e estruturar o coñecemento obtido, ampliándoo con conclusións propias.
  • Comprender, organizando os feitos e evidencias, describir, volver a contar á maneira de cada un, ...
  • Aplicar, amosar, exponer, publicar, e crear.
  • Analizar, examinar e comparar con outros.
  • Colaborar, avaliar e obter conclusións e resultados propios.

 

O pensamento crítico tamén é un proceso de investigación, moi relacionado co método científico. Fundaméntase na busca de evidencias e na obtención de conclusións e resultados, o cal ten unha aplicación directa na educación dos nosos estudantes, permitindo obter resultados moito máis completos que coa simple transmisión de información.

 

No mundo de Internet, da sobreinformación, da infoxicación e da manipulación informativa, educar ás persoas no pensamento crítico resulta se cabe aínda máis esencial. Permite aos individuos analizar a información que reciben, racionalizala, buscar evidencias, e obter as súas propias conclusións e resultados de forma contrastada e lóxica minimizan os problemas anteriores. O pensamento crítico é unha competencia transversal que acompañará e axudará a cada persoa ao longo de toda a súa vida.

 

Se desexas ampliar a información sobre o tema do pensamento crítico, existe unha guía moi completa: Una Guía Para los Educadores en los Estándares de Competencia para el Pensamiento Crítico. Estándares, Principios, Desempeño, Indicadores y Resultados. Con una Rúbrica Maestra en el Pensamiento Crítico . Elaborada por Richard Paul y Linda Elder para a Fundación para el Pensamiento Crítico.

 

 

Infografía: ¿Queres ser un pensador crítico?

 

Infografía ¿Queres ser un pensador crítico?

 

 

Infografía: Fomentar o pensamento científico

Infografía de Aula Planeta con 5 suxestións para educadores e familias dos estudantes sobre como fomentar o pensamento científico e por extensión o pensamento crítico.

 

Infografía Fomentar o pensamento científico

 

 

 

Gabit © 2024, todos os dereitos reservados.


Gabit es e-learning, formación, publicación de cursos moodle, diseño web innovador y community management desde Galicia.