Curso de presentacións en Powerpoint 2010 (SCORM - Módulo 2)

 

Curso de presentacións en Powerpoint 2010 (SCORM - Módulo 3)

 

Curso de presentacións en Powerpoint 2010 (SCORM - Módulo 4)

 

Curso de presentacións en Powerpoint 2010 (SCORM - Módulo 5)

 

Curso de presentacións en Powerpoint 2010 (SCORM - Módulo 6)

 

Curso de presentacións en Powerpoint 2010 (SCORM - Módulo 7)

 

Curso de presentacións en Powerpoint 2010 (SCORM - Módulo 8)

 

Curso de presentacións en Powerpoint 2010 (SCORM - Módulo 9)

 

Curso de presentacións en Powerpoint 2010 (SCORM - Módulo 10)